NUMER KONTAKTOWY

+48 602 529 101

GODZINY PRACY

7:00 – 19:00

Numer kontakowy

+48 602 529 101

Godziny Pracy

7.00 – 19.00

Dlaczego jesteśmy najlepsi?

Posiadane kwalifikacje , sprzęt, doświadczenie, dokumentacje techniczno-ruchowe pozwalają na wykonywanie standardowych i skomplikowanych zadań z zakresu wierceń poszukiwawczych i geologicznych.Dzięki posiadanym kwalifikacjom, doświadczeniu i bazie techniczno – technologicznej wykonaliśmy szereg skomplikowanych prac dla PGNIG Sanok zakończonych całkowitym sukcesem (między innymi studnie na kopalniach gazu ziemnego „Łąkta” w Muchówce, Rylowa Rajsko, Ropczyce , w Ropczycach likwidacja szkody w wykorzystaniem głowicy przeciwerupcyjnej w zagrożeniu wybuchem gazu ziemnego).

Gwarantujemy jakość usług!

Wyślij zapytanie

Nasze usługi

Wiercenie studni

Czyszczenie studni kopanych i wierconych

Likwidacja otworów wiertniczych / studziennych

Montaż instalacji wodnych

Poszukiwanie wody

Usługi geologiczne

Prace wykonane

Liczne studnie przydomowe na zlecenie inwestorów indywidualnych.

wykonanie studni głębinowej na dolnym dziedzińcu Baszty Obronnej Zamku w Wytrzyszczce k/ Nowego Sącza,

wykonanie rekonstrukcji i czyszczenia chemicznego studni głębinowych na ujęciu wody pitnej w Nowym Wiśniczu (filtry zakolmatowane związkami żelaza i manganu, rekonstrukcja uszkodzonych orurowań zespołu studni wierconych ),

wykonanie studni głębinowej dla ujęcia wody pitnej dla Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu,

likwidacja szkód na zlecenie Geofizyki Kraków – poszukiwanie wody i wiercenie studni głębinowych,

wykonanie badań geologicznych (rdzeniowanie) pod przebudowę dróg krajowych Wieliczka – Gdów i Bochnia – Nowy Wiśnicz dla Wojewódzkiego Zarządu Dróg,

wykonanie prac dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa oddział Sanok (studnia dla Kopalni Gazu Ziemnego „Łąkta” w Muchówce, wykonanie studni głębinowej z niebezpieczeństwem wybuchu gazu ziemnego w miejscowości Ropczyce – otwór wykonano z wykorzystaniem specjalistycznej głowicy przeciwerupcyjnej, wykonanie studni głębinowej z uzyskaniem bardzo niskich zawartości żelaza i manganu w Ośrodku Zbioru Gazu „Rylowa – Rajsko”).

WIĘCEJ

Numer Kontaktowy

+ 48 602 529 101

Godziny pracy

7.00 – 19.00