Kwalifikacje

25 LAT DOŚWIADCZENIA

W.SZEWCZYK POSIADA TYTUŁ TECHNIKA WIERTNIKA Z DŁUGOLETNIM STAŻEM, MAGISTRA ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY W ROBOTACH WIERTNICZYCH JAK I GEOLOGICZNYCH. JEST AUDYTOREM SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY NA RÓŻNYCH STANOWISKACH, W TYM SKOMPLIKOWANYCH I TRUDNYCH PRAC POD ZIEMIĄ( STUDNIE KOPANE RÓŻNEJ GŁĘBOKOŚCI) I PRAC NA WYSOKOŚCI, PONADTO MA DOKUMENTY INSTRUKTORA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ EFR.JEST TAKŻE DŁUGOLETNIM RATOWNIKIEM GÓRSKIEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO GRUPY PODHALAŃSKIEJ, RATOWNIKIEM KWALIFIKOWANEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ GOPR , RATOWNIKIEM WOPR, PRZEWODNIKIEM BESKIDZKIM, PILOTEM WYCIECZEK KRAJOWYCH,CZYNNYM NAUCZYCIELEM MIANOWANYM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO, POSIADAJĄCYM DYPLOMY MGR WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I TURYSTYKI AWF.