Project Description

Poszukiwanie wody – określenie wodonośności terenów

Sposoby poszukiwania wody

Firma dysponuje pełnym wsparciem geofizyków i hydrogeologii. Nasze zasoby pozwalają nam na wcześniejsze rozpoznanie terenu na podstawie map oraz wykonanie badań pozwalających na określenie warunków geologicznych  bez wiercenia otworu.

ZAKRES DZIAŁANIA FIRMY

Firma obejmuje swym działaniem okolice Krakowa, Wieliczki, Dobczyc, Wiśnicza Nowego, Myślenic, Limanowej, Mszany Dolnej, Szczyżyca, Brzeska, Pcimia, Proszowic i innych miejsc wg potrzeb klientów.

ZACHĘcamy do kontaktu