Dlaczego jesteśmy najlepsi?

Posiadane kwalifikacje , sprzęt, doświadczenie, dokumentacje techniczno-ruchowe pozwalają na wykonywanie standardowych i skomplikowanych zadań z zakresu wierceń poszukiwawczych i geologicznych.Dzięki posiadanym kwalifikacjom, doświadczeniu i bazie techniczno – technologicznej wykonaliśmy szereg skomplikowanych prac dla PGNIG Sanok zakończonych całkowitym sukcesem (między innymi studnie na kopalniach gazu ziemnego „Łąkta” w Muchówce, Rylowa Rajsko, Ropczyce , w Ropczycach likwidacja szkody w wykorzystaniem głowicy przeciwerupcyjnej w zagrożeniu wybuchem gazu ziemnego).

Profesjonalizm

Zatrudniamy wykwalifikowanych pracowników o dużym doświadczeniu i długoletnim stażu pracy w wiertnictwie hydrogeologicznym i poszukiwawczym. Nasz personel posiada stwierdzone przez Okręgowy Urząd Górniczy kwalifikacje do prowadzenie wierceń przy poszukiwaniu i rozpoznaniu wód podziemnych do głębokości 500m. Podlegamy nadzorowi Okręgowych Urzędów Górniczych.

Jakość

Jedną z zalet firmy jest czystość i porządek przy wykonaniu prac wiertniczych, istotna dla inwestorów – posiadaczy zagospodarowanych działek i ogródków. Parametry naszej wiertnicy pozwalają na prowadzenie prac w trudnych warunkach geologicznych (twarde utwory skalne) oraz terenowych. Możliwy jest dojazd w miejsca niedostępne i wąskie bez zniszczeń i dewastacji – w razie szczególnej konieczności istnieje możliwość bezawaryjnego ustawienie wiertnicy dźwigiem. Możliwy jest również dojazd wiertnicą na bardzo strome wzniesienia (wykonaliśmy studnie m. in. w Beskidzie Wyspowym na szczycie góry Zęzów na wysokości ok.750 m n.p.m., na górze Kamionnej oraz w Paśmie Łososińskim pod szczytem góry Sałasz na wysokości ok. 900 m n.p.m., w Laskowej Rozpitym pod górą Sarczyn na wys. ok. 700 m n.p.m).

Wsparcie

W działalności współpracujemy z hydrogeologami, geologami, geofizykami, geodetami. Wykorzystujemy dane z map geologicznych, hydrogeologicznych, topograficznych, które pozwalają na rozpoznanie lokalizacji projektowanych studni pod względem zasobów wodnych. Na rozpoznany geologicznie i hydrogeologicznie teren wprowadzamy radiestetę, który pomaga w ostatecznej lokalizacji wierconego otworu na terenie działki, działek lub obszaru.

Zakład Robót Geologicznych Techniką Wiertniczą „KARPATY” działa od 2000 roku. Powstał na bazie doświadczeń Andrzeja Szewczyka, który pełni w firmie funkcję Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego. Andrzej Szewczyk posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w Przedsiębiorstwie Geofizyka Górnictwa Naftowego w Krakowie, gdzie pełnił funkcję technika wiertnika i kierownika grupy sejsmicznej prowadząc prace wiertnicze i poszukiwawcze na terenie Polski południowej i północnej.W latach 1981 – 2003 był kierownikiem oddziału wierceń Kopalni Soli Bochnia, gdzie zajmował się projektowaniem i nadzorem prac wiertniczych powierzchniowych i podziemnych. Prowadził m.in. prace wiertnicze w warunkach zagrożenia wybuchami metanu i solanek. Jest byłym członkiem Komisji Egzaminacyjnej przy Dyrektorze Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie.

Właścicielem firmy jest Wojciech Szewczyk (technik wiertnik, mgr Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, starszy inspektor BHP, mgr Turystyki i Wychowania Fizycznego ).

Zakres wykonywanych usług:

 • Czyszczenie oraz renowacja studni kopanych.
 • Poszukiwanie wody.
 • Wiercenie studni głębinowych w utworach twardych  (piaskowce) i miękkich trudnych do zarurowania i zafiltrowania  (piaski i żwiry).
 • Wiercenie otworów pod pompy ciepła.
 • Usługi geologiczne (rdzeniowanie).
 • Rekonstrukcje istniejących studni przemysłowych.
 • Wykonywanie projektów i dokumentacji studni oraz operatów wodno-prawnych.
 • Nadzory inwestorskie (wiertnicze i geologiczne).
 • Wykonywanie koreferatów do dokumentacji wiertniczych i geologicznych dla inwestorów prywatnych oraz firm.
 • Doradztwo dotyczące uzdatniania wody i  strącalności podwyższonych zawartości pierwiastków fizyko-chemicznych –  dobór filtrów.
 • Montaż pomp głębinowych, instalacji wodnych,  filtrów.

Co o nas mówią?

Posłuchaj opinii naszych klientów
Maciej Kumor

Maciej Kumor

"Profesjonalna obsługa, krótki czas realizacji. Szczerze polecam!"

Marek Tomaszewski

Marek Tomaszewski

"Twoja firma spełniła wszystkie moje oczekiwania. Niesamowita wydajność. Polecam!"

Ewelina Magda

Ewelina Magda

"Pan musi kochać, to co robi, bo nikt inny nie spędziłby tyle czasu, gdyby to nie była przyjemność"

Wykonujemy pełną dokumentację odwiertu

Ofera

Naciśnij w link, aby zapoznać się z ofertą naszej firmy.
Bez kategorii

Zakres wykonywanych usług

Zakres wykonywanych usług: Czyszczenie oraz renowacja studni kopanych. Poszukiwanie wody. Wiercenie studni głębinowych w utworach twardych  (piaskowce) i miękkich trudnych do zarurowania i zafiltrowania  (piaski i żwiry). Wiercenie otworów pod pompy ciepła. Usługi geologiczne (rdzeniowanie). Read more...

Bez kategorii

O firmie

Kliknij na obrazek, aby powiększyć Posiadane  kwalifikacje , sprzęt, doświadczenie, dokumentacje techniczno-ruchowe  pozwalają na wykonywanie  standardowych i skomplikowanych  zadań z zakresu wierceń poszukiwawczych i geologicznych.Dzięki posiadanym kwalifikacjom, doświadczeniu i bazie techniczno – technologicznej  wykonaliśmy szereg Read more...

Pozostańmy w kontakcie

Umów się na ekspertyzę, w celu ustalenia miejsca odwiertu

Zadzwoń do nas + 48 602 529 101

Jesteśmy dostępni pod telefonem w godzinach
7.00 - 19.00

Formularz