O nas

Zakład Robót Geologicznych Techniką Wiertniczą „KARPATY” działa od 2000 roku. Powstał na bazie doświadczeń Andrzeja Szewczyka, który pełni w firmie funkcję Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego.Właścicielem firmy jest Wojciech Szewczyk (technik wiertnik, mgr Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, starszy inspektor BHP, mgr Turystyki i Wychowania Fizycznego ).

WIĘCEJ INFORMACJI: KLIK

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Poszukiwanie wody

Wiercenie studni głębinowych w utworach twardych (piaskowce) i miękkich trudnych do zarurowania i zafiltrowania (piaski i żwiry). Wiercenie otworów pod pompy ciepła.

Usługi geologiczne (rdzeniowanie).

    Montaż pomp głębinowych, instalacji wodnych, filtrów. Rekonstrukcje istniejących studni przemysłowych. Wykonywanie projektów i dokumentacji studni oraz operatów wodno-prawnych.  

Nadzory inwestorskie (wiertnicze i geologiczne).

Wykonywanie koreferatów do dokumentacji wiertniczych i geologicznych dla inwestorów prywatnych oraz firm. Doradztwo dotyczące uzdatniania wody i  strącalności podwyższonych zawartości pierwiastków fizyko-chemicznych –  dobór filtrów.

KONIECZNIE ZOBACZ NASZĄ OFERTĘ KLIK

GALERIA KLIK

SPRZĘT, KTÓRYM DYSPONUJEMY KLIK

WYKONALIŚMY TAKIE REALIZACJE KLIK

JAKOŚĆ WODY KLIK

Firma obejmuje swym działaniem okolice Krakowa, teren Pogórza Wielicko – Ciężkowickiego (okolice Wieliczki, Dobczyc, Wiśnicza Nowego, ), Beskidu Wyspowego (Limanowa, Mszana Dolna, Szczyżyc), Beskidu Makowskiego oraz południowej części Jury Krakowsko - Częstochowskiej.