Bez kategorii

Zakres wykonywanych usług

Zakres wykonywanych usług: Czyszczenie oraz renowacja studni kopanych. Poszukiwanie wody. Wiercenie studni głębinowych w utworach twardych  (piaskowce) i miękkich trudnych do zarurowania i zafiltrowania  (piaski i żwiry). Wiercenie otworów pod pompy ciepła. Usługi geologiczne (rdzeniowanie). Read more...

Bez kategorii

O firmie

Kliknij na obrazek, aby powiększyć Posiadane  kwalifikacje , sprzęt, doświadczenie, dokumentacje techniczno-ruchowe  pozwalają na wykonywanie  standardowych i skomplikowanych  zadań z zakresu wierceń poszukiwawczych i geologicznych.Dzięki posiadanym kwalifikacjom, doświadczeniu i bazie techniczno – technologicznej  wykonaliśmy szereg Read more...