Zakres wykonywanych usług:

 • Czyszczenie oraz renowacja studni kopanych.
 • Poszukiwanie wody.
 • Wiercenie studni głębinowych w utworach twardych  (piaskowce) i miękkich trudnych do zarurowania i zafiltrowania  (piaski i żwiry).
 • Wiercenie otworów pod pompy ciepła.
 • Usługi geologiczne (rdzeniowanie).
 • Rekonstrukcje istniejących studni przemysłowych.
 • Wykonywanie projektów i dokumentacji studni oraz operatów wodno-prawnych.
 • Nadzory inwestorskie (wiertnicze i geologiczne).
 • Wykonywanie koreferatów do dokumentacji wiertniczych i geologicznych dla inwestorów prywatnych oraz firm.
 • Doradztwo dotyczące uzdatniania wody i  strącalności podwyższonych zawartości pierwiastków fizyko-chemicznych –  dobór filtrów.
 • Montaż pomp głębinowych, instalacji wodnych,  filtrów.
Categories: Bez kategorii

Related Posts

Bez kategorii

O firmie

Kliknij na obrazek, aby powiększyć Posiadane  kwalifikacje , sprzęt, doświadczenie, dokumentacje techniczno-ruchowe  pozwalają na wykonywanie  standardowych i skomplikowanych  zadań z zakresu wierceń poszukiwawczych i geologicznych.Dzięki posiadanym kwalifikacjom, doświadczeniu i bazie techniczno – technologicznej  wykonaliśmy szereg Read more...