• Wiercenie studni głębinowych w utworach twardych (piaskowce) i
    miękkich trudnych do zarurowania i zafiltrowania (piaski i żwiry).
  • Wiercenie otworów pod pompy ciepła.