Zakład Robót Geologicznych Techniką Wiertniczą „KARPATY” świadczy usługi:

 • Określanie zasobów wodnych na terenie zleconym przez inwestora z wykorzystaniem map geologicznych, hydrogeologicznych, topograficznych z włączeniem radiestezji oraz metod geofizycznych i georadarowych (na specjalne zlecenie).
 • Wykonanie studni głębinowych metodą obrotową z płuczką w różnych średnicach (ø311 mm, ø216 mm, ø152 mm, ø143 mm) wraz z zarurowaniem studni i zamknięciem wylotu otworu, wykończeniem studzienką techniczną (kręgi betonowe ) lub plastikową (na zlecenie inwestora).
 • Pompowania oczyszczające, pompowania pomiarowe, określenie wydajności studni głębinowych.
 • Dobór i montaż pomp głębinowych w studniach głębinowych.
 • Dobór filtrów uzdatniających wodę.
 • Rekonstrukcje istniejących studni przemysłowych (czyszczenie mechaniczne i chemiczne).
 • Wykonywanie badań geologicznych (rdzeniowanie).
 • Wykonywanie otworów obserwacyjnych – piezometrów.
 • Wiercenie otworów i zapuszczanie sond dla pomp ciepła.
 • Likwidacja odwiertów.
 • Projektowanie i dokumentowanie studni wierconych (wykonawstwo Projektów Robót Geologicznych, Dokumentacji Hydrogeologicznych, Operatów Wodno – Prawnych) przez uprawnionych hydrogeologów.
 • Nadzór inwestorski (wiertniczy i geologiczny).
 • Wykonanie koreferatów dotyczących prac geologicznych i technologii robót wiertniczych.
 •  Określanie zasobów wodnych, poszukiwanie wody pitnej, słodkiej dla celów budownictwa jednorodzinnego i zaopatrzenie zakładów przemysłowych i firm dla celów socjalno-bytowych, przeciwpożarowych oraz przemysłowych.
Pompa