Panorama
Kliknij na obrazek, aby powiększyć

Foto1

Foto2

Zakład Robót Geologicznych Techniką Wiertniczą „KARPATY” działa od 2000 roku. Powstał na bazie doświadczeń Andrzeja Szewczyka, który pełni w firmie funkcję Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego. Andrzej Szewczyk posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w Przedsiębiorstwie Geofizyka Górnictwa Naftowego w Krakowie, gdzie pełnił funkcję technika wiertnika i kierownika grupy sejsmicznej prowadząc prace wiertnicze i poszukiwawcze na terenie Polski południowej i północnej.W latach 1981 – 2003 był kierownikiem oddziału wierceń Kopalni Soli Bochnia, gdzie zajmował się projektowaniem i nadzorem prac wiertniczych powierzchniowych i podziemnych. Prowadził m.in. prace wiertnicze w warunkach zagrożenia wybuchami metanu i solanek. Jest byłym członkiem Komisji Egzaminacyjnej przy Dyrektorze Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie.

Właścicielem firmy jest Wojciech Szewczyk (technik wiertnik, mgr Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, starszy inspektor BHP, mgr Turystyki i Wychowania Fizycznego ).

Posiadane  kwalifikacje , sprzęt, doświadczenie, dokumentacje techniczno-ruchowe  pozwalają na wykonywanie  standardowych i skomplikowanych  zadań z zakresu wierceń poszukiwawczych i geologicznych.Dzięki posiadanym kwalifikacjom, doświadczeniu i bazie techniczno – technologicznej  wykonaliśmy szereg skomplikowanych prac dla PGNIG Sanok zakończonych całkowitym sukcesem (między innymi studnie na kopalniach gazu ziemnego  „Łąkta” w Muchówce, Rylowa Rajsko,  Ropczyce , w Ropczycach likwidacja szkody w wykorzystaniem głowicy przeciwerupcyjnej w zagrożeniu wybuchem gazu ziemnego).

Zakres wykonywanych usług:

  • Poszukiwanie wody.
  • Wiercenie studni głębinowych w utworach twardych  (piaskowce) i miękkich trudnych do zarurowania i zafiltrowania  (piaski i żwiry).
  • Wiercenie otworów pod pompy ciepła.
  • Usługi geologiczne (rdzeniowanie).
  • Rekonstrukcje istniejących studni przemysłowych.
  • Wykonywanie projektów i dokumentacji studni oraz operatów wodno-prawnych.
  • Nadzory inwestorskie (wiertnicze i geologiczne).
  • Wykonywanie koreferatów do dokumentacji wiertniczych i geologicznych dla inwestorów prywatnych oraz firm.
  • Doradztwo dotyczące uzdatniania wody i  strącalności podwyższonych zawartości pierwiastków fizyko-chemicznych –  dobór filtrów.
  • Montaż pomp głębinowych, instalacji wodnych,  filtrów.

 

Firma obejmuje swym działaniem okolice Krakowa, teren Pogórza Wielicko – Ciężkowickiego (okolice Wieliczki, Dobczyc, Wiśnicza Nowego, ), Beskidu Wyspowego (Limanowa, Mszana Dolna, Szczyżyc), Beskidu Makowskiego oraz południowej części Jury Krakowsko – Częstochowskiej.

W działalności współpracujemy z  hydrogeologami, geologami, geofizykami, geodetami. Wykorzystujemy dane z map geologicznych, hydrogeologicznych, topograficznych, które pozwalają na rozpoznanie lokalizacji projektowanych studni pod względem zasobów wodnych. Na rozpoznany geologicznie i hydrogeologicznie teren wprowadzamy radiestetę, który pomaga w ostatecznej lokalizacji wierconego otworu na terenie działki, działek lub obszaru.

Zatrudniamy wykwalifikowanych pracowników  o dużym doświadczeniu i długoletnim stażu pracy w wiertnictwie hydrogeologicznym i poszukiwawczym. Nasz personel posiada stwierdzone przez Okręgowy Urząd Górniczy kwalifikacje do prowadzenie wierceń przy poszukiwaniu i rozpoznaniu wód podziemnych do głębokości 500m. Podlegamy nadzorowi Okręgowych Urzędów Górniczych.

Robotnicy

Jedną z zalet firmy jest czystość i porządek przy wykonaniu prac wiertniczych, istotna dla inwestorów – posiadaczy zagospodarowanych działek i ogródków. Parametry naszej wiertnicy pozwalają na prowadzenie prac w trudnych warunkach geologicznych (twarde utwory skalne) oraz terenowych. Możliwy jest dojazd w miejsca niedostępne i wąskie bez zniszczeń i dewastacji – w razie szczególnej konieczności istnieje możliwość bezawaryjnego ustawienie wiertnicy dźwigiem. Możliwy jest również dojazd wiertnicą na bardzo strome wzniesienia (wykonaliśmy studnie m. in. w Beskidzie Wyspowym na szczycie góry Zęzów na wysokości ok.750 m n.p.m., na  górze  Kamionnej oraz w Paśmie Łososińskim pod szczytem góry Sałasz na wysokości ok. 900 m n.p.m., w Laskowej Rozpitym pod górą Sarczyn na wys. ok. 700 m n.p.m).

W naszej działalności wykorzystujemy materiały posiadające dopuszczenia i atesty (rury PCV z atestem na wodę firm Polbud , Gamrat SA , Kaczmarek ,Wavin) ). Stosowane do wiercenia płuczki wiertnicze sporządzane są na bazie materiałów płuczkowych posiadających atesty higieniczne (guargum, TSB, bentonit). Nasze urządzenia wiertnicze posiadają atesty i dopuszczenia zgodne z normami ochrony środowiska (hałas, zapylenie, emisja spalin).
 
Rury

Udzielamy gwarancji na zabudowane materiały w wykonanych otworach wiertniczych .

Usługi: Wiercenie studni Małopolska, studnie głębinowe Małopolska , studnie wiercone Małopolska.
oferujemy m.in. studnie Myślenice, studnie Limanowa, studnie Gdów.
Categories: Bez kategorii

Related Posts

Bez kategorii

Zakres wykonywanych usług

Zakres wykonywanych usług: Czyszczenie oraz renowacja studni kopanych. Poszukiwanie wody. Wiercenie studni głębinowych w utworach twardych  (piaskowce) i miękkich trudnych do zarurowania i zafiltrowania  (piaski i żwiry). Wiercenie otworów pod pompy ciepła. Usługi geologiczne (rdzeniowanie). Read more...