Firma dysponuje wiertnicą hydrauliczną H-30 wraz z osprzętem (pompa płuczkowa, agregaty prądotwórcze na prąd 1 i 3 fazowy, obciążniki, gryzery różnych średnic, stabilizatory żebrowe, aparaty rdzeniowe do badań geologicznych, pompa powietrzna „ Air lift –Mamut’’, pompy głębinowe) – zobacz galerię – „Nasz sprzęt”.

Pompa
W/w sprzęt pozwala na wiercenie otworów do 120m p.p.t., przystosowany jest on do wierceń studni głębinowych, prowadzenia badań geologicznych, rekonstrukcji istniejących otworów, zapuszczania sond do instalacji pomp ciepła.

Nasz sprzęt pozwala na prowadzenie prac w trudnych warunkach terenowych i na małych powierzchniach. Jesteśmy przygotowania do wiercenia w ciężkich warunkach geologicznych (twarde utwory skalne warstw geologicznych istebniańskich, podmagurskich, magurskich, krośnieńskich, jurajskich) jak również przygotowani jesteśmy na wykonywanie wierceń w materiałach miękkich ,trudnych do utrzymania przy rurowaniu  (piaski, żwiry).

Parametry wiertnicy to: długość 6 m, szerokość 2.5 m, wysokość masztu – 5.3 – 7.0m. Sama wiertnica zamontowana jest na przyczepie dwuosiowej ciągniętej przez cztero – napędowy ciągnik PRONAR 82 S.A. – co zwiększa mobilność całego zestawu. Możemy więc dojechać w miejsca szczególnie niedostępne i wąskie bez zniszczeń i dewastacji. Możliwy jest również dojazd wiertnicą na bardzo strome wzniesienia (wykonaliśmy studnie m. in. w Beskidzie Wyspowym na szczycie góry Zęzów na wysokości ok.750 m n.p.m., w Paśmie Łososińskim pod szczytem góry Sałasz na wysokości ok. 900 m n.p.m., w Laskowej Rozpitym pod górą Sarczyn na wys. ok. 700 m, w Rozdzielu pod szczytem Kamionnej na wys. Ok. 600 m n.p.t. ) a także w miękkich utworach grabowieckich i jarosławskich zalegających na północ od Bochni – zobacz galerię „Teren działania”.

Technologie wiertnicze stosowane przez naszą firmę pozwalają na idealne utrzymanie pionu wierconego otworu co pozwala na pionowe zapuszczenie rur z filtrem i równomierne sprowadzenie obsypki żwirowej. Równomierne ułożenie obsypki żwirowej wokół rury filtrowej pozwala na długoletnie i bezawaryjne działanie studni głębinowej.

W wykonywanych studniach pozyskujemy dolne warstwy wodonośne o większej zasobności i wydajności (górny horyzont wód, wody zaskórne o dużej zawartości żelaza i manganu odcinamy korkiem iłowo – cementowym do głębokości ok. 8 – 12 m p.p.t. lub pierwszą kolumną rur). W zależności od wykonywanego zlecenia stosujemy rury PCV z atestem na wodę i filtry firm: Gamrat, Kaczmarek lub Polbud .

Dysponujemy systemami czyszczącymi studnie głębinowe. Wykonujemy pompowania oczyszczające i obserwacje pompowanych studni pozwalające dokładnie określić zasoby (wydajność) godzinowe i dobowe studni. Na zlecenie wykonujemy również pompowania pomiarowe studni.

Posiadamy stalową podbudowę techniczną oraz zbiorniki płuczkowe pozwalające na wykonanie otworów wiertniczych z posadowieniem wiertnicy na wysokości 0,7 m n.p.t. w warunkach gdzie utrudniony jest wykop basenów płuczkowych (podmokły lub twardy grunt).

Posiadamy głowicę przeciwerupcyjną wykorzystywaną przy wierceniu otworów odgazowujących lub w terenach zagrożonych erupcją płynu złożowego (gaz, woda pod ciśnieniem).

Firma zajmuje się również rozpoznaniem gruntu przez pełne rdzeniowanie aparatem rdzeniowym typu P i M o średnicy 76 mm, 93 mm, 112 mm, 132 mm – zobacz galeria „Usługi geologiczne – rdzeniowanie”.

Panorama
Panorama

Parametry naszej wiertnicy pozwalają na bezawaryjne ustawienie wiertnicy dźwigiem, co pozwala na jej wprowadzenie nawet w miejsca szczególnie niedostępne i zabudowane.